Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Côi - Thái Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

  Nguyên quán Yên Khang - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoá, nguyên quán Yên Khang - ý Yên - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

  Nguyên quán Yên Khang - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoá, nguyên quán Yên Khang - ý Yên - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoá, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Côi - Thái Bình hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 4/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Vị xuyên - Thị Trấn Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Cao Bằng
 6. Xem thêm các kết quả khác...