Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1950

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Tam Hiệp

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hi sinh 09/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ, sinh 1959, hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hi sinh 5/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình hi sinh 16 - 11 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...