Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

Nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

Hi sinh 09/01/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ, sinh 1959, hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hi sinh 5/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình hi sinh 16 - 11 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...