Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

Nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ

Sinh 1959

Hi sinh 16/5/1979

Cấp bậc Tiểu đội phó

Đơn vị C7 D8 E 209

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hi sinh 09/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hi sinh 5/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình hi sinh 16 - 11 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...