Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

Nguyên quán Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hi sinh 5/7/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Quảng Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hi sinh 09/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Minh Nông - Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ, sinh 1959, hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán Đồng Quan - Thái Bình hi sinh 16 - 11 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thanh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...