Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

Nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ

Hi sinh 6/1973

Cấp bậc chiến sỉ - H2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Yên Xá - Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Yên Xá - Ý Yên - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 9/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Thanh Kim - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Thanh Kim - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Thanh Sơn - Phú Thọ hi sinh 06/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hòa

  Nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hòa, nguyên quán Hoàng Diệu - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 13/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...