Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoạch

Nguyên quán Trường Sơn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Hi sinh 23/5/1979

Cấp bậc Hạ Sỹ

Đơn vị C15 - E726

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạch

  Nguyên quán Trường Sơn - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạch, nguyên quán Trường Sơn - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 23/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Hoạch

  Nguyên quán Đông Sơn - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hoạch, nguyên quán Đông Sơn - Yên Thế - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 15/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoạch

  Nguyên quán Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoạch, nguyên quán Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 10/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hoạch

  Nguyên quán Cổ Dũng - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hoạch, nguyên quán Cổ Dũng - Kim Thành - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...