Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

Nguyên quán Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây

Sinh 1940

Hi sinh 25/01/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây hi sinh 27/09/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây hi sinh 27/09/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...