Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

Nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1940, hi sinh 25/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây hi sinh 27/09/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây hi sinh 27/09/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...