Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

Nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây

Hi sinh 27/09/1984

Cấp bậc QN

Đơn vị CHC 479

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1940, hi sinh 25/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Thịnh Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán Quyết Thắng - Đà Bắc - Hà Tây hi sinh 27/09/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...