Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoành

Nguyên quán Khánh Cường - Yên Khánh - Hà Nam Ninh

Sinh 1950

Hi sinh 09/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoành

  Nguyên quán Khánh Cường - Yên Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoành, nguyên quán Khánh Cường - Yên Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 9/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Hoà Nghĩa - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Bát Trang - Xã Bát Trang - Huyện An Lão - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Trấn Dương - Xã Trấn Dương - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...