Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

Nguyên quán Hưng Lân - Ninh Giang - Hải Hưng

Sinh 1946

Hi sinh 19/04/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

  Nguyên quán Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt, nguyên quán Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Hưng hi sinh 6/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

  Nguyên quán Lưu Xá - Bá Thước - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt, nguyên quán Lưu Xá - Bá Thước - Thanh Hoá, sinh 1954, hi sinh 12/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt, nguyên quán Hà Nam Ninh, sinh 1911, hi sinh 9/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

  Nguyên quán Hưng Lân - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt, nguyên quán Hưng Lân - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...