Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Học

Nguyên quán Ninh Giang - Gia Lộc - Hà Nam Ninh

Hi sinh 14/02/1981

Đơn vị C7 D5 E5 F4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Học

  Nguyên quán Gia Vân - Hoàng Long - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Học, nguyên quán Gia Vân - Hoàng Long - Hà Nam Ninh hi sinh 06/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Phù Lãng - Xã Phù Lãng - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27 - 04 - 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...