Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hội

Nguyên quán Nam Ninh - Nam Trực - Hà Nam Ninh

Sinh 1945

Hi sinh 19/03/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hội

  Nguyên quán Thượng Bi - Kim Bôi - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hội, nguyên quán Thượng Bi - Kim Bôi - Hoà Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hội

  Nguyên quán Nam Hùng - Nam Trực - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hội, nguyên quán Nam Hùng - Nam Trực - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hội

  Nguyên quán 43 Nam bộ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Hội, nguyên quán 43 Nam bộ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội hi sinh 29/06/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hội

  Nguyên quán Thượng Bi - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hội, nguyên quán Thượng Bi - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...