Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hợi

Nguyên quán Quang Lạc - Nho Quan - Hà Nam Ninh

Sinh 1947

Hi sinh 04/02/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hợi

  Nguyên quán Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợi, nguyên quán Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ, sinh 1960, hi sinh 01/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hợi

  Nguyên quán Quang Lạc - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợi, nguyên quán Quang Lạc - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hợi

  Nguyên quán Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợi, nguyên quán Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ, sinh 1960, hi sinh 01/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...