Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây

Sinh 1959

Hi sinh 27/06/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D Bộ 8 E3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Thụy Điên - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Thụy Điên - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 11/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 27/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hợp

  Nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Hợp, nguyên quán Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...