Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hột

Nguyên quán Bình Thạnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

Sinh 1952

Hi sinh 16/5/1968

Cấp bậc H2 - CS

Đơn vị C26 - QK7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 2. Liệt sĩ Phan Văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...