Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hưa

Nguyên quán BraXop - KaRaChê - CamPuChia

Hi sinh 1/11/1972

Cấp bậc Chiến õi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hưa

  Nguyên quán BraXop - KaRaChê - CamPuChia

  Liệt sĩ Bùi Văn Hưa, nguyên quán BraXop - KaRaChê - CamPuChia hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hưa Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hưa Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Phú Cường - Xã Phú Cường - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Hưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Trung Chính - Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hưa Khoát

  Nguyên quán Đông ANh - Phù Dục - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Hưa Khoát, nguyên quán Đông ANh - Phù Dục - Thái Bình hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...