Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Huấn

Nguyên quán Yên Lâm - Yên Định - Thanh Hoá

Sinh 1949

Hi sinh 21/11/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ BÙI VĂN HUẤN

  Nguyên quán Sở nhà đất - Hải Phòng

  Liệt sĩ BÙI VĂN HUẤN, nguyên quán Sở nhà đất - Hải Phòng, sinh 1948, hi sinh 15/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Huấn

  Nguyên quán Yên Lâm - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Huấn, nguyên quán Yên Lâm - Yên Định - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Cốc - Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...