Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

Sinh 1943

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Huệ

  Nguyên quán Xuân Khanh - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Huệ, nguyên quán Xuân Khanh - Như Xuân - Thanh Hóa, sinh 1963, hi sinh 19/09/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...