Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán ứng Hòa - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán ứng Hòa - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Đông hoà - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Đông hoà - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 02/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Nhân Hòa - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Nhân Hòa - Lý Nhân - Hà Nam Ninh hi sinh 26/06/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán Kỳ bá - TX Thái Bình - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán Kỳ bá - TX Thái Bình - Thái Bình hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...