Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hướng

Nguyên quán Lạc Lương - Yên Thuỷ - Hà Sơn Bình

Sinh 1951

Hi sinh 04/04/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hướng

  Nguyên quán Lạc Lương - Yên Thuỷ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hướng, nguyên quán Lạc Lương - Yên Thuỷ - Hà Sơn Bình, sinh 1951, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tứ Xã - Xã Tứ Xã - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Sơn Nam - Xã Xuân Sơn Nam - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...