Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Huy

Nguyên quán Hải Châu - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

Sinh 1951

Hi sinh 03/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Huy Văn

  Nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Huy Văn, nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 25/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Huy

  Nguyên quán Hải Châu - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Huy, nguyên quán Hải Châu - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...