Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Huyên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

  1. Liệt sĩ Bùi Văn Huyên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
  2. Liệt sĩ Bùi Văn Huyên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
  3. Liệt sĩ Bùi Văn Huyên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
  4. Liệt sĩ Văn Huyên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
  5. Xem thêm các kết quả khác...