Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kế

Hi sinh 16/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán Hồng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán Hồng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 19 - 06 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán Hồng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán Hồng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán Yên Hưng - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán Yên Hưng - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1938, hi sinh 12/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán Thụ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán Thụ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán Yên Hưng - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán Yên Hưng - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1938, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...