Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khái

Nguyên quán Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hải Hưng

Sinh 1946

Hi sinh 27/11/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khái

  Nguyên quán Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Khái, nguyên quán Vĩnh Khúc - Văn Giang - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 27/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Long - Xã Tịnh Long - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Khái

  Nguyên quán Đại Hà - Kiến Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đình Khái, nguyên quán Đại Hà - Kiến Thụy - Hải Phòng, sinh 1931, hi sinh 28/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...