Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

Nguyên quán V Thạch - V Ninh - Khánh Hoà

Sinh 1924

Hi sinh - / - - /1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Thach Bình - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Thach Bình - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 31/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Ngục Lũ - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Ngục Lũ - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1934, hi sinh 25 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...