Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

Nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định

Sinh 1956

Hi sinh 24/06/1978

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán V Thạch - V Ninh - Khánh Hoà

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán V Thạch - V Ninh - Khánh Hoà, sinh 1924, hi sinh - / - - /1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Thach Bình - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Thach Bình - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 31/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Ngục Lũ - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Ngục Lũ - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1934, hi sinh 25 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán Nghĩa hải - Nghĩa Hưng - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...