Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khẩu

Nguyên quán Cẩm Ngọc - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

Sinh 1947

Hi sinh 8/5/1972

Cấp bậc U1 - Bt

Đơn vị K9 - E271 - F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 2. Liệt sĩ Hà Văn Khẩu

  Nguyên quán Chi Quận - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hà Văn Khẩu, nguyên quán Chi Quận - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Khẩu

  Nguyên quán Chi Quận - Phù Ninh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hà Văn Khẩu, nguyên quán Chi Quận - Phù Ninh - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ nguyễn văn khẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn văn khẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...