Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khê

Nguyên quán Quảng Lập - Cao Lộc - Cao Lạng

Sinh 1945

Hi sinh 09/04/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khê

  Nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Khê, nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 7/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khê

  Nguyên quán Quảng Lập - Cao Lộc - Cao Lạng

  Liệt sĩ Bùi Văn Khê, nguyên quán Quảng Lập - Cao Lộc - Cao Lạng, sinh 1945, hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khê

  Nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Khê, nguyên quán Phước Long - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 7/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 7/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...