Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1938

Hi sinh 10/01/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

  Nguyên quán Hưng Long - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoá, nguyên quán Hưng Long - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 19/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

  Nguyên quán Hưng Long - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoá, nguyên quán Hưng Long - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoá, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1938, hi sinh 1/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Thanh Hương - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...