Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khoản

Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

Sinh 1943

Hi sinh 13/04/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khoản

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoản, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Giao Hà - Xã Giao Hà - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Nghĩa - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...