Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khói

Nguyên quán Nghĩa Tân - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

Hi sinh 24/04/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khói

  Nguyên quán Nghĩa Tân - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Khói, nguyên quán Nghĩa Tân - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 24/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lò Văn Khói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Khói, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quan hoá - Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Trần Văn Khói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Hoà - Xã An Hòa - Huyện An Lão - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...