Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khôi

Nguyên quán Anh Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên

Sinh 1950

Hi sinh 23/09/1972

Đơn vị K25 Z27

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khôi

  Nguyên quán Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Khôi, nguyên quán Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 27/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khôi

  Nguyên quán Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Khôi, nguyên quán Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 27/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khôi

  Nguyên quán Anh Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Khôi, nguyên quán Anh Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên, sinh 1950, hi sinh 23/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khôi

  Nguyên quán Anh Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Khôi, nguyên quán Anh Dũng - Tiên Lữ - Hưng Yên, sinh 1950, hi sinh 23/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...