Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khoong

Nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hoá

Sinh 1948

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khoong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khoong

  Nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoong, nguyên quán Điền Quang - Bá Thước - Thanh Hóa, sinh 1948, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...