Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa

Hi sinh 28/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 12/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 12/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 2/5/1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1942, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...