Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Hi sinh 2/5/1942

Cấp bậc Bí thư chi bộ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 12/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán Chí bai - Hùng Tiến - Kim Bôi - Hà Tây, sinh 1959, hi sinh 12/02/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 2/5/1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1942, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...