Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kía

Hi sinh 5/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Kía

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Ngô Văn Kía, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1928, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kía

  Nguyên quán Thới Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kía, nguyên quán Thới Sơn - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1911, hi sinh 25/09/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Phan Văn Kía

  Nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Kía, nguyên quán Mỹ Hạnh Đông - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1928, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...