Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm

Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1910

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1910, hi sinh 1/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Xã Phú Ngãi Trị - Huyện Châu Thành - Long An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Phong - Xã Tiên Phong - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...