Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

Nguyên quán Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Tây

Sinh 1952

Hi sinh 4/5/1979

Cấp bậc H2 - At

Đơn vị D3 - E205

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Phất Lộc - Thái Giang - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Phất Lộc - Thái Giang - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1939, hi sinh 2/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...