Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

Nguyên quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1952, hi sinh 4/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Ngọc Mỹ - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 24/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm

  Nguyên quán Phất Lộc - Thái Giang - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiểm, nguyên quán Phất Lộc - Thái Giang - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1939, hi sinh 2/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...