Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng

Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Hưng

Hi sinh 12/09/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng

  Nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng, nguyên quán Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Hưng hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiềng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiềng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Kiềng Văn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiềng Văn Tuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Nguyên bình - Thị trấn Nguyên Bình - Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng
 5. Xem thêm các kết quả khác...