Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

Nguyên quán Đặng Kim Mổ - Hải Phòng

Sinh 1950

Hi sinh 28.01.1973

Đơn vị 407

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
ĐT: 0583 861263

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 16/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Đa Phúc - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kiều

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Kiều, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 16/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...