Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Kim

Nguyên quán Nam lộc - Nam Đàn - Nghệ An

Hi sinh 10/10/1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Kim

  Nguyên quán Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Kim, nguyên quán Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1960, hi sinh 20/9/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Viên Nội - Xã Viên Nội - Huyện Ứng Hòa - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/9/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 6. Xem thêm các kết quả khác...