Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán Đông Lãng - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán Đông Lãng - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 25/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán Thái Giang - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán Thái Giang - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán Thái Giang - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán Thái Giang - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán Đông Lãng - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán Đông Lãng - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...