Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

Hi sinh 10/5/1969

Cấp bậc Xã đội trưởng

Đơn vị Xã Long Phước

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

  Nguyên quán Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ, nguyên quán Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

  Nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ, nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

  Nguyên quán Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ, nguyên quán Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

  Nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ, nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...