Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần

Sinh 1953

Hi sinh 24/4/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần

  Nguyên quán Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần, nguyên quán Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 24/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần

  Nguyên quán Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần, nguyên quán Hưng Hà - Thái Bình hi sinh 06/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần

  Nguyên quán Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần, nguyên quán Đông Tân - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 6/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...