Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Nô

Sinh 1958

Hi sinh 28/8/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Nãm Đức - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Nãm Đức - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Sa Đéc - Xã Tân Quy Tây - Thị xã Sa Đéc - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Nãm Đức - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Nãm Đức - Tân Lạc - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Trà Cổ - Móng Cái - Quảng Ninh hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...