Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Phương

Sinh 1948

Hi sinh 20/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán Thành Văn - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán Thành Văn - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán Thanh Tao - Thanh Liên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán Thanh Tao - Thanh Liên - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 20 - 03 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán Tây Ninh - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán Tây Ninh - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 28/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán Kim Anh - Kim Thanh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán Kim Anh - Kim Thanh - Hải Hưng hi sinh 4/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...