Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Quang

Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1947

Hi sinh 16/11/1965

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Hoà Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Văn

  Nguyên quán Tân tiến - Khu Phố 4 - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Văn, nguyên quán Tân tiến - Khu Phố 4 - Thành phố Vinh - Nghệ An hi sinh 27/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Văn

  Nguyên quán Khối Tân phong - Lê mao - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Văn, nguyên quán Khối Tân phong - Lê mao - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 27/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 23 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 30/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...